Nederlandse leren: Privéles of in kleine groepen. Learn Dutch:  Private courses or in small groups.

               Over de lessen                      ---               About the courses

 

Conversatieles.

Bij Dam Taaltraining wordt er veel aandacht besteed aan het spreken van de Nederlandse taal.

In kleine groepen, maximaal 4 personen tegelijk, worden allerlei onderwerpen besproken die we in het dagelijks leven tegenkomen.

Voor wie?

Voor volwassenen die wel een beetje Nederlands kunnen spreken en lezen maar hulp nodig hebben om de taal nog beter te kunnen begrijpen en spreken.

Voor kinderen die extra lessen nodig hebben om op school ook goed mee te kunnen doen. Dit geldt ook voor hulp met rekenen.

Voor hulp bij inburgering en staatsexamens.

Methode voor volwassenen:

Er wordt gebruik gemaakt van de NT2 methode en boeken in diverse niveaus zoals:

-  Naar A2, van A2 naar B1 (Nederlands in gang en Nederlands in actie)

-  Code 1 en Code 2

- "De Finale" als voorbereiding voor het Staatsexamen.

Methode voor kinderen:

Deze lessen volgen de onderwerpen die op school worden behandeld en dienen als hulp bij de Cito toets. Er wordt ook gebruik gemaakt van Squla, als het kind daar toegang voor heeft. Ook wordt er leesmateriaal uit de Openbare Bibliotheek behandeld. 

Conversation courses.

At Dam Taaltraining we pay a lot of attention to speaking the Dutch language.

In small groups, maximum 4 persons at the same time, various subjects will be discussed that we will encounter on a daily basis.

For whom?

For adults who can speak and read Dutch a little but need help to understand and speak the language better.

For children who need extra courses to keep up with the school level. This also applies to arithmetic support.

For help with the "inburgering" and Staatsexamens.

Method for adults:

The NT2 method and books are used in various levels such as:

- To A2, from A2 to B1 (Nederlands in gang en Nederlands in actie)

- Code 1 and Code 2

- "De Finale" in preparation for "het Staatsexamen".

Method for children: 

These courses will follow the subjects handled at school and can be of help with the Cito test. The Squla application will be used if the child has access to it. Material from the Public Library will also be used.  


 


 


 


 


 

Start nu met uw privé- of groepslessen. Start now with your private or group lessons.