Nederlandse lessen

Dutch lessons

               Over de lessen                      ---               About the courses

 

* Nederlandse Lessen.

Bij Dam Taaltraining ligt de aandacht op het spreken van de Nederlandse taal.

Voor volwassenen via bijvoorbeeld de NT2 methode Nederlands in Actie en Nederlands in Gang,  Code 1 en Code 2 en conversaties over verschillende onderwerpen.

Voor kinderen vanaf groep 4 volg ik de onderwerpen die op school worden behandeld en gebruik uw materiaal zoals van De Bijlesmeester, Junior Einstein, Leestrainer en ook het materiaal uit de Openbare Bibliotheek.

Ik geef ook ondersteuning voor rekenen en vooral met de redactiesommen.

* Inburgering.

Ik begeleidt U met Uw lesboeken zoals: Welkom in Nederland (KNM),  De Finale als voorbereiding voor het Staatsexamen en oefen de spreekoefeningen en schrijfoefeningen die hierbij horen. 

* Dutch Courses.

At Dam Taaltraining the focus is on speaking the Dutch language.

For adults f.i. the NT2 method Nederlands in Actie en Nederlands in Gang, Code 1 and Code 2 and  "Welkom in Nederland" in preparation of "het Inburgeringsexamen" and conversations about various subjects.

For children from group 4, I follow the subjects handled at school and use your material like De Bijlesmeester, Junior Einstein, Leestrainer and also material from the Public Library.

I also support exersises for maths caclulations, in particular with the "redactiesommen".

* Inburgering.

I will guide you with your material such as: Welkom in Nederland (KNM),  De Finale for preparation of the Staatsexamen and practice the speech and writing exercises that are part of the material.

* Hulp bij Uw sollicitatie.

Uw huidige CV kan ik vertalen en informatie toevoegen die belangrijk kunnen zijn voor deze baan.

Daarbij kan ik aanpassingen adviseren die meer gericht zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Uw vaardigheden/competenties samen uitwerken en toevoegen aan Uw CV.

Een motivatiebrief maken waarin U aangeeft waarom U deze baan wilt hebben en waarin U uitlegt waarom deze baan goed bij U past.

* Help with your job application.

I can translate your current CV and add information that might be important for this job.

At the same time I can advise adjustments that will be more focused on the Dutch job market.

Elaborate your skills/competences together and add them to your CV.

Create a motivation letter in which you can explain why you want the job and why this job suits you well.